PERFORMANS YÖNETİMİ

Performans yönetimi, çalışanların performanslarının belirli bir model doğrultusunda objektif olarak ölçülmesi, değerlendirilmesi ve performansın gelişimini sağlayacak alanların tespit edilmesi amacıyla uygulanmaktadır.

Performans değerlendirmesinin düzenli olarak yapılması, yöneticilerin geri bildirimleri doğrultusunda kişinin kariyer yolunu destekleyen gelişim hedeflerinin tanımlanması açısından önemlidir.

Çalışanların başarısının kurumların başarısı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, objektif olarak uygulanan bir performans yönetimi kişinin ve kurumun gelişimi için esastır. Performans yönetimi şirket bünyesinde benimsenerek kuruma, yöneticilere ve astlara olumlu katkılar sağlayacaktır.

Departmanlar içinde uygulanmaya devam eden performans yönetiminin, şirket geneline sistematik olarak yayılması için yürüttüğümüz projemiz devam etmektedir.