KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

ŞIK MAKAS GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“ŞIK MAKAS”), siz değerli çalışanlarına, firma misafirlerine, tedarikçilerine ve paydaşlarına ait tüm kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla bir takım temel kurallar benimsemiştir. ŞIK MAKAS bu temel kurallara uygun davranarak çalışanlarına ŞIK MAKAS’a duyduğu haklı güveni korumayı amaçlamaktadır.

ŞIK MAKAS olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “Bilgilendirme” yazısında, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınız hakkında bilgiler yer almaktadır.

KVKK kapsamında ŞIK MAKAS ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecek olup, bu veriler mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, mevzuata, aşağıda belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde saklanacaktır.

“Veri Sorumlusu” olarak ŞIK MAKAS tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.

ŞIK MAKAS tarafından insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacı ile ŞIK MAKAS bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları ile sair ilgili kişilere KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, ŞIK MAKAS tarafından farklı kanallardan (yazılı, sözlü, sesli, görüntülü veya elektronik ortamda vb.) ve başta İş Kanunu ve ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat hukuki sebeplerine dayanılarak ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amacı ile toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel Verilerinizin, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a uygun olarak ŞIK MAKAS tarafından kişisel verileriniz, tamamen yasal mevzuat gerekliliği olarak toplanmakta, işlenmekte, güncellenmekte, periyodik olarak kontrol edilmekte, veri tabanında tutulmakta ve saklanmakta ve gerektiği takdirde ilgili yasal mevzuat gerekliliği olarak kamu kurum ve kuruşlarıyla paylaşılabilmektedir.

Şirketimizin KVKK’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

ŞIK MAKAS GİYİM
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.