İŞE ALIM SÜRECİ

Kuruluşumuzda işe alma ve yerleştirmenin temel amacı; açık pozisyonlara, şirket kültürüne ve ortak değerlerine uygun, belirlenen görev tanımındaki yetkinliklere sahip kişileri bulmak, seçmek ve yerleştirmektir.

Şirketimizin İnsan Kaynakları Departmanı; "doğru işe doğru insan" yaklaşımıyla aday bulunmakta ve adayın istihdamında internet, kariyer portalları, direk müracaat ve çalışan referans teknikleri kullanmaktadır. Birlikte çalışacağımız kişilerde aradığımız yetkinlikler arasında;

Geleceğe birlikte yürüyebileceğimiz, kurumsal değerlerimize sahip ve işe en uygun işgücü ile çalışmak üzere seçme yerleştirme sürecimizi yönetiyoruz. Günü kurtarmaya değil geleceğini planlamaya odaklı, sorumluluk bilinci yüksek, sürekli öğrenmeye ve değişime açık insan kaynağı ile çalışıyoruz.

Seçme yerleştirme süreçlerimizde, ırk, dil, din, cinsiyet, yaş ayırımcılığını ortadan kaldıran fırsat eşitliği söz konusudur.