GERİ DÖNÜŞÜM

Doğaya duyarlı ürünlerin üretilmesi ve kaynakların verimli kullanılmasında, atık yönetiminin de yeri oldukça büyüktür. Tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içine katılabilmesi ile öncelikle hammadde ihtiyacı azalmaktadır. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması ve doğaya verilen zarar engellenmiş olmaktadır. Bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar hammadde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılmaktadır.

Minimum telef felsefesi ile geri dönüştürülmüş ürünlerin üretimi, yeni bir trend olarak tüketicilerin önüne sunulmakta ve bu ürünler çevreye karşı duyarlılığı artan tüketici grubundan da oldukça talep görmektedir.

Şık Makas Şirketler Grubu bünyesinde, atık yönetimi ve teleflerin kullanımına ilişkin yapılan çalışmalarla geri dönüştürülmüş hammaddelerden üretim yapılmaktadır. “Recycled Denim” koleksiyonu adı altında üretilen bu ürünlerin tüm üretim aşamasında enerji tasarufu yapılarak, geri dönüştürülmüş materyaller kullanılmış ve çevreye duyarlı bir koleksiyon tasarlanmıştır.

Şık Makas Şirketler Grubu olarak hedefimiz; daha yeşil bir dünya için şirket olarak üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızı yerine getirmektir.