EĞİTİM SİSTEMİ

Çalışanlarımıza eğitim vererek kendilerini geliştirme olanakları sağlamak öncelikli amaçlarımızdandır.

Çalışanlarımızın performansını arttırmak kurumun gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda yetkinlik geliştirme eğitimleri ile gerçekleştirilir. Eğitimler oryantasyon süreci ile başlar, çeşitli kişisel gelişim, bilgi ve teknik beceriye yönelik eğitimlerle devam eder. Temel Amaç; İşe yeni başlayan kişiye departmanları tanıtarak fabrikaya uyumunu ve adaptasyonunu sağlamaktır.

Şirketlerimizde eğitimler kurum içi ve kurum dışı eğitimler olarak ikiye ayrılır. Kurum içi eğitimler, eğitim içeriğinin ihtiyaca yönelik tasarımı ile yapılandırılır. Kurum dışı eğitimler ise uzman eğitim şirketleri ve eğitimcilerle ortak yapılandırılan ve uygulanan eğitim programlarını kapsar.