ÇEVRECİ YAKLAŞIM

Günümüzde, dünya üzerindeki kaynakların etkin kullanımı ve devamlılığının sağlanabilmesi, şirketlerin başlıca sorumlulukları arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, yalnızca tüketicilerin beklentilerini karşılayacak doğru ürün üretiminin değil, çevreye verilen zararın minimize edilmesi adına doğru üretim tekniklerinin kullanılması, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve kaynakların verimliliğini arttıracak olan enerji tasarrufu sağlayan projelerinin geliştirilmesi de oldukça önemlidir. Bunların yanı sıra en önemli kaynaklardan biri olan işgücünün devamlılığını sağlamak ve verimliliğini arttırmak için, çalışanların hak ve özgürlüklerini korumak, uygun çalışma koşulları sağlamak, iş sağlığı ve güvenliğini maksimize etmek adına yapılan çalışmalar da ön plana çıkmaktadır.

Dünya genelinde hızla yaygınlaşan bu akımda Şık Makas Şirketler Grubu, şirketin değer zincirini göz önünde bulundurarak, geçmişte gerçekleştirdiği, halen gerçekleştirmekte olduğu ve gelecekte gerçekleştireceği faaliyetlerin toplum ve çevre üzerindeki etkilerini anlamayı ve iyileştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda;

  • Atık yönetim çalışmaları
  • Arıtma sisteminin sürekli optimizasyonunun sağlanması
  • İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının OHSAS 18001 kapsamında uygulanmaya devam edilmesi
  • Enerji ve su kullanımının minimize edilmesine yönelik projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesi
  • Karbon ayak izinde CO2 salınımının azaltılması
  • TUBİTAK ve üniversitelerle enerji verimliliğinin arttırılması, hammadde kullanımı ve telef miktarlarının minimize edilmesine yönelik ortak proje çalışmalarının yürütülmesi çalışmalarına devam edilmektedir.