AR-GE

Kurulduğu günden itibaren sürekli iyileştirme ve yenilikçi felsefeyi benimseyen Şık Makas Şirketler Grubu, gelişen teknolojiye ayak uydurmak, inovatif ürünlerin koleksiyon içindeki payını arttırmak, yeni teknolojiler ve yöntemler geliştirmek için 2005 yılında Ar-Ge departmanını kurmuştur.

Ar-Ge Departmanının başlıca hedefleri;

  • Ar-Ge çalışmalarını belli bir sistematik üzerinde gerçekleştirmek,
  • Temiz üretim teknolojilerini uygulamak,
  • Üniversite-Sanayi iş birliğini gerçekleştirmek,
  • Yeni ürünler geliştirmek,
  • Ar-Ge felsefesini tüm paydaşlarımıza yaymaktır.

Şık Makas Şirketler Grubu, yetkinliği yüksek Ar-Ge personeli ve teknolojik ekipman sayısında sürekli bir artış sağlayarak, teknolojik ürün ve yeni üretim teknikleri konusundaki çalışmalarını ve patent-faydalı model başvuru sayısını her geçen yıl daha da arttırmayı planlamaktadır.